top of page

SU SOĞUTMA

Halen de geniş ölçüde kullanılmakta olan en eski ön soğutma yöntemi su ile soğutmadır. Bu sistem küçük alanlarda göreceli olarak hızlı bir soğutma sağlar. Su çillerleri vidalı veya kanatlı tip olabilir. Meyn Avrupa'da da kullanılmasına izin verilen tek tip Sulu sistem olan "vidalı su çilleri" üretir.

 

Su soğutma "hat dışı" bir sistem olduğu için, sistem soğutma öncesi ya da sonrası otomatik tartıma olanak vermez. Su Soğutucular çok az yer kaplarlar, enerji açısından çok verimlidirler ve en yüksek kalite, güvenirlilik ve dayanıklılık standartları ile üretilirler aynı diğer bütün Meyn ürünleri gibi, bunların yanında da yatırım maliyetleri düşüktür. Meyn istenilen kapasite için, 1,600 ve 2,100 mm genişliğinde su çilleri seçeneklerini üretir.

 

Su Soğutma, tüy yumuşatma aşamasında yüksek ya da düşük sıcaklık kullanılmış olmasından bağımsız olarak (piliçlerin epidermisi kalkmış olsa da olmasa da) kullanılabilir. Vida ürünler ile soğutulan ortam arasındaki sıcaklık farkını maksimize etmek için, piliçleri, ters yönde akan soğuk suya karşı taşır. Soğuk su ile ürünlerin temasını arttırmak amacıyla, Meyn su soğutucuları ajitasyon sistemleri ile donatılmıştır.

 

İşlem, sadece musluk suyuna buz ekleyerek ya da eklemeden yapılabileceği gibi düşük sıcaklıklar için önceden soğutulmuş su da kullanılabilir. Meyn, tamamen bağımsız çalışan soğutucuları ile musluk suyunun sıcaklığını 1 °C'ye kadar düşürebilir. Bu işlem, ürünlerin ağırlıklarının, kontrollü bir şekilde su emmeleri ile arttırılmalarını sağlayabilir.% 12'ye kadar bir artış elde edilebilir.

bottom of page